Detecció Necessitats - Formació Professional

Raó Social *

Polígon *

CNAE (4 Dígits) *

Activitat que realitza *

Nombre de treballadors *

Perfil de treballador què necessiteu? *

Pot contractar gent en pràctiques? *

Quantes places podeu contractar sota conveni de pràctiques? *

Quants perfils de pràctiques podeu contractar a l'empresa un cop finalitzin el període de pràctiques? *

Creieu que en uns mesos necessitareu un altre tipus de perfi professional dins de la seva empresa? Si es que sí, quin? *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LA GARRIGA (G67060004) C/ Banys, 40.(08530, La Garriga - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@poligonslagarriga.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) *