Enquesta Dades Socis - AEP La Garriga 2024

Raó Social *

Nom Comercial *

NIF / CIF *

Pertany a un grup empresarial? En cas afirmatiu, indicar-ho *

Any de constitució *

Any d'arribada al municipi i/o polígon industrial *

En cas d'empresa familiar, indicar generació actual *

CNAE (4 dígits) *

Descripció de l'Activitat (2/3 línies) *

Nombre de treballadors 2023 (a La Garriga) *


És propietari de la nau on esteu instal·lats? *

En cas d'estar de lloguer, indicar-nos qui és el propietari (contacte, telèfon, correu electrònic) *

Fes-nos 5 cèntims dels pros i els contres de l'entorn industrial en el qual estàs situat? (infraestructures; manteniment paviment; neteja i desbrossament; mobilitat; seguretat; etc..) *

Actuacions prioritàries pel 2024? *


Quines consideren les accions prioritàries a portar a terme per part de l'Associació? *

Si otros, precisar

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LA GARRIGA (G67060004) C/ Banys, 40.(08530, La Garriga - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@poligonslagarriga.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) *