Fiscalitat 2018 - Polígons Industrials La Garriga

Raó Social *

Polígon Industrial *

Persona de Contacte *

Telèfon *

Correu Electrònic *

Nombre de Treballadors *


Impost sobre Béns Immobles (IBI) *

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) *

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) *

Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica (FLOTA) *

Taxa per la reserva de l'entrada d'aparcaments privats (GUALS) *

Taxa per la reserva provisional d'estacionament (zones de càrrega i descàrrega de mercaderies) *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LA GARRIGA (G67060004) C/ Banys, 40. Can Muntanyola (08530, La Garriga - Barcelona). Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@poligonslagarriga.cat, aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). *